1997

Sáng lập Bình Minh

Thương hiệu Bình Minh ra đời tại 262A Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa. Do ông Dương Anh Tuấn sáng lập, với lĩnh vực kinh doanh lần đầu là chăn nuôi gia cầm.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bình Minh lấy lĩnh vực sản xuất và kinh doanh truyền thống là chăn nuôi gia súc gia cầm – sản xuất thức ăn chăn nuôi – giết mổ và chế biến thực phẩm tươi sống. Với những con người đầy nhiệt huyết công với quyêt tâm chinh phục thị trường, công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để duy trì và chiếm lĩnh thị phần trong nước, phát triển trở thành thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực công ty theo đuổi.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển dài hạn của Bình Minhlà đạt mức doanh số để trở thành một trong những công ty lớn mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong giai đoạn này, 3 đề mục quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Bình Minh là:
+ Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
+ Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
+ Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

Sơ đồ tổ chức