Slide 1 Slide 2

Nói về Gia Cầm Bình Minh

GiaCamBinhMinh.com.vn

"Bình Minh Group - Thấu hiểu giá trị truyền thống".

Hotline: 0937 985 628

 

Đối Tác Tin Cậy

Hình thành và phát triển

Được thành lập vào năm 1997, từ một cơ sở chăn nuôi gia cầm Bình Minh với quy mô nhỏ lẻ, đến nay công ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi BÌNH MINH đã cung cấp cho thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam ước lượng 600.000 con gà giống trong mỗi tháng; mỗi ngày trung bình khoảng 14.000 con gà thả vườn và 1000 gà ta bao gồm: 4000 con do công ty trực tiếp giết mổ và phân phối cùng 10.000 con gà thả vườn nguyên liệu giao cho các công ty và cơ sở giết mổ khác.

Chi tiết